Pracownia Psychodietetyczna
Paula Szcześniewska

Harmonia pomiędzy ciałem i umysłem

Krótko o mnie

Udzielam wsparcia psychologicznego i pomocy psychologicznej we wszelkich trudnościach pojawiających się na linii psychika – jedzenie. Pracuję przede wszystkim z zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami lękowymi i nastroju. Interwencje psychologiczne opieram o nurt poznawczo-behawioralny, z wykorzystaniem podejścia tzw. 3 fali. Moje zainteresowania zawodowe w największym stopniu związane są z czynnikami prowadzącymi do nieprawidłowej masy ciała. Dietetycznie i psychodietetycznie prowadzę także pacjentów z zaburzeniami gospodarki hormonalnej. W praktyce psychodietetycznej kieruję się podejściem evidence-based practise. Ważna jest dla mnie empatia, zrozumienie pacjenta, atmosfera pełna bezpieczeństwa i zaufania oraz holistyczne podejście do problemów ze zdrowiem.