Psychodietetyka

Psychodietetyka to dziedzina łącząca wiedzę z zakresu żywienia i zdrowia z wiedzą psychologiczną. Oparta jest na holistycznym podejściu wobec zdrowia. Celem oddziaływań psychodietetycznych jest wypracowanie zdrowych nawyków żywieniowych, poprawa samopoczucia, zdrowia i wyglądu.
green salad on wood table top view
Ketogenic diet dinner

Czy konsultacja psychodietetyczna przeznaczona jest dla mnie?

Według badań Amerykańskiego Instytutu Zdrowia aż 90-95% osób po dietach odchudzających odzyskuje od 1/3 do 2/3 utraconych kilogramów w przeciągu roku, a w ciągu 5 lat wraca do swojej masy ciała sprzed okresu odchudzania! Co raz większe znaczenie przypisuje się oddziaływaniom psychologicznym w procesie dbania o zdrowie fizyczne i redukcję masy ciała.
Sama dieta może okazać się niewystarczająca do długotrwałego efektu. Współpraca psychodietetyczna to coś dla Ciebie, jeśli:

Jak wygląda współpraca?

Pierwsza wizyta

Pierwsza wizyta w stosunku do tradycyjnej konsultacji dietetycznej poszerzona jest o analizę psychologicznych aspektów aktualnych trudności żywieniowych. Koncentruję się na zrozumieniu Twoich trudności oraz wspólnie zaczynamy budować plan współpracy. 

Czas trwania pierwszej wizyty to 75-90 minut.

Female nutritionist with laptop gives consultation to patient indoors in the office
Nutritionist with female patient

Kolejne wizyty i czas trwania współpracy

Kolejne wizyty odbywają się co dwa tygodnie i uwzględniają: wsparcie psychologiczne podczas całego procesu zmiany nawyków żywieniowych, analizę składu ciała, ocenę postępów, bieżącą modyfikację zaleceń żywieniowych, edukację żywieniową i psychoedukację na temat sfery emocjonalnej i poznawczej związanej z jedzeniem. Czas trwania całej współpracy ustalany jest indywidualnie. Czas trwania pojedynczej sesji psychodietetycznej to 50 minut.
Przykładowe posty z kategorii Psychodietetyka