Psychoterapia

Psychoterapia to proces świadomego i zamierzonego stosowania oddziaływań psychologicznych w celu pomocy osobom zmagającymi się z różnorodnymi problemami emocjonalnymi, zaburzeniami psychicznymi lub zachowania. Oparta jest na relacji pomiędzy klientem/pacjentem a psychoterapeutą, który w procesie leczenia jest neutralny, obiektywny i nieoceniający.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna (CBT) skoncentrowana jest na bieżących problemach klienta/pacjenta. Główny nacisk kładziony jest na „tu i teraz”. CBT charakteryzuje się ustrukturyzowanym sposobem współpracy, zorientowanym na konkretne cele. Skupia się przede wszystkim na myślach, emocjach i zachowaniach oraz zależnościach między nimi. Zakłada, że w znacznym stopniu na nasze samopoczucie i funkcjonowanie wpływa sposób interpretacji różnych wydarzeń oraz znaczenia nadawane przez nas tym wydarzeniom i doświadczeniom. W trakcie terapii terapeuta wraz z klientem/pacjentem starają się znaleźć takie sposoby rozwiązania obecnego problemu, które będą bardziej skuteczne niż dotychczas stosowane przez klienta/pacjenta, i pomogą w eliminacji lub złagodzeniu problemu. Bardzo ważnym elementem psychoterapii poznawczo-behawioralnej jest empiryczna weryfikacja jej skuteczności.

NLP or Neuro-Linguistic Programming Practitioner Having a Conversation with a Client
Two businesswomen having a conversation

Czy psychoterapia przeznaczona jest dla mnie?

Każdy z nas może doświadczać problemów emocjonalnych i osobistych, z którymi trudno poradzić sobie samodzielnie. Długotrwały smutek, utrata sensu życia, poczucie braku kontroli w sytuacjach stresowych, problemy w relacjach, zaburzenia odżywiania – to część problemów, w których możemy poczuć, że tracimy kontrolę nad własnym życiem i tym, co dla nas ważne. Psychoterapia przeznaczona jest dla każdego, kto tego potrzebuje!
Zgłoś się na wstępną konsultację, jeśli:

Jak wygląda współpraca?

Pierwsza wizyta

Pierwsze kilka spotkań obejmują diagnostyczny wywiad psychologiczny oraz wspólne ustalenie celu i kontraktu terapeutycznego. To czas na to, by wstępnie zapoznać się i porozmawiać na temat Twoich aktualnych trudności,  doświadczanych przez Ciebie uczuć. 

Czas trwania pierwszej wizyty to 60 minut.

Psychologist having session with her patient
Psychologist working at his office

Kolejne wizyty i czas trwania współpracy

Kolejne konsultacje odbywają się co tydzień i obejmują psychologiczną współpracę nad bieżącymi problemami w oparciu o techniki terapii poznawczo-behawioralnej, w tym podejścia 3. fali (DBT, ACT); wsparcie na każdym etapie zmiany, psychoedukację, pomoc w zrozumieniu schematów swoich działań. 

Konsultacje trwają 50 minut. 

Całościowa współpraca trwa od kilku do kilkunastu tygodni/miesięcy.

Przykładowe wpisy z kategorii Psychologia i psychoterapia